(HNM) - Năm 1998, Hội nghị lần thứ 8 bộ trưởng các nước Tiểu vùng sông Mê Kông tổ chức tại Philippin đã chính thức thông qua nghị quyết để hình thành một “con đuờng kinh tế” của 4 nước Mianma, Thái Lan, Lào và Việt Nam. Đó là Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC – East West Economic Corridor) đi qua 19 tỉnh của 4 nước, trong đó Quảng Trị là điểm đầu cầu kéo qua Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng