Ô-sin thời… củi quế!

Gốc
Có một nghề tuy đã có từ bao đời nay nhưng bây giờ “người hành nghề” đang trở thành hiếm và quý! “Quý hiếm” đến nỗi nhiều gia đình vất vả vì tìm mãi mà không được như ý. Đó là nghề giúp việc nhà mà người ta gọi nôm na là nghề Ô-sin!

Tin nóng

Tin mới