Tuy chịu tác động không nhỏ từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng theo nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh hàng xa xỉ, sức mua tại thị trường Việt Nam không hề giảm.