Ô tô Trường Hải: 04/11 GDKHQ nhận cổ tức 2014 bằng tiền, tỷ lệ 20%

Gốc
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc chi trả cổ tức 2014 của CTCP Ô tô Trường Hải (THA). Theo đó, cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (mỗi cổ phiếu được nhận 2,000 đồng). Ngày GDKHQ nhận cổ tức là 04/11, ngày thanh toán cổ tức là 16/11/2015.

Thiên Minh

Tin nóng

Tin mới