Obama chạy tới Nhà Trắng nhanh hơn McCain

Gốc
Kết quả thăm dò mới nhất tại ba tiểu bang quan trọng cho thấy ông Obama đang vượt lên dẫn điểm so với Thượng nghị sỹ McCain.

Tin nóng

Tin mới