Phát biểu tại Washington D.C trước hàng chục ngàn ủng hộ viên, Tổng thống đắc cử Mỹ Obama nói: “Hãy chắc chắn rằng cuộc bầu cử lần này không phải là sự kết thúc của những gì chúng ta thực hiện để thay đổi nước Mỹ mà chỉ là mới bắt đầu. Hãy theo đuổi một thế giới tốt đẹp hơn trong thời đại của chúng ta"