(AutoPro)-Chính quyền của ông Obama sẽ có kế hoạch gì cho sự tồn tại của GM và Chrysler? Chúng ta sẽ có câu trả lời vào hôm nay.Xem tiếp