Giadinh.net - Kết quả thăm dò dư luận được thực hiện ngay sau khi cuộc đối thoại trực tiếp lần 2 giữa ứng viên Tổng thống cho thấy ông Obama lần này đã vượt trội hơn hẳn đối thủ McCain.