Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về việc cho phép cổ phiếu của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HOSE: OCH) được giao dịch trở lại và đưa vào diện bị cảnh báo.

Cụ thể, OCH được giao dịch trở lại và chuyển sang diện bị cảnh báo do Công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch.

Nguyên nhân dẫn đến việc đưa cổ phiếu OCH vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2014 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới ngày 31/12/2014 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2014 của OCH là số âm.

Được biết, theo BCTC hợp nhất 2014 sau kiểm toán của OCH lỗ khủng hơn 876 tỷ đồng, trong khi trước kiểm toán lãi sau thuế gần 27 tỷ đồng. Lỗ lũy kế cuối năm 2014 của OCH xấp xỉ 876 tỷ đồng.

Trước đó, trong công văn gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) giải trình về vấn đề vi phạm nghĩa vụ CBTT, Công ty cũng đã thể hiện mong muốn HNX dỡ bỏ việc tạm ngừng giao dịch đối với cổ phiếu OCH.

Tài liệu đính kèm:
OCH_2015.7.27_5ef2db0_OCH.jpg

Minh Tuấn