(NDH) Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc cho phép cổ phiếu OCH được giao dịch trở lại và đưa vào diện bị cảnh báo.

HNX đã cho phép cổ phiếu OCH của CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương được giao dịch trở lại và chuyển sang diện bị cảnh báo do công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch.

Bên cạnh đó, HNX đưa cổ phiếu OCH vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2014 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2014 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2014 của công ty là số âm. (LNST của cổ đông công ty mẹ là 876,2 tỷ đồng và lỗ lũy kế là 875,8 tỷ đồng).

Ngày hiệu lực là từ 28/7/2015.

OCH cũng đã công bố BCTC hợp nhất quý I/2015, với doanh thu thuần đạt hơn 137,5 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước. OCH ghi nhận mức lỗ sau thuế quý I/2015 là hơn 11 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm hơn 12 tỷ đồng, tăng 66%.

Bình Minh