OCH: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2013 giảm 22,91%

Gốc
(NDHMoney) Doanh thu thuần hợp nhất quý II/2013 của CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (mã OCH - HNX) tăng 39,75%, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm 22,91%, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 32,49%.

OCH vừa thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2013 và 6 tháng đầu năm 2013. Mặc dù doanh thu thuần hợp nhất quý II/2013 của OCH đạt 141,82 tỷ đồng (tăng 38,75% so với cùng kỳ), nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 77,34 tỷ đồng (giảm 22,91%). Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 74,1 tỷ đồng, giảm 32,49% so với quý II/2013.

Theo báo cáo tài chính, trong khi doanh thu hoạt động tài chính của OCH trong quý II/2013 giảm 17,05%, thì các chi phí của công ty đều đồng loạt tăng so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, chi phí tài chính tăng 22,31%, chi phí bán hàng tăng 57,16, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 80,16 và chi phi khác tăng tới 208%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, OCH đạt 261,2 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34,04% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty lại giảm 18,37% và đạt 81,96 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 80,1 tỷ đồng, giảm 23,58%.

Được biết, năm 2013 OCH đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.052 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 93,17 tỷ đồng. Như vậy, OCH mới chỉ hoàn thành 24,8% kế hoạch doanh thu, nhưng lại hoàn thành tới 88% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2013.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu OCH dao động trong biên độ 18.600 – 28.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 6.450 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 162,2 triệu đồng/phiên.

Tin nóng

Tin mới