Đức vớt hàng trăm tấn cá chết từ sông Oder

Đức vớt hàng trăm tấn cá chết từ sông Oder

Đức và Ba Lan phát hiện tảo độc trong cá chết hàng loạt trên sông Oder

Đức và Ba Lan phát hiện tảo độc trong cá chết hàng loạt trên sông Oder

Đức và Ba Lan phát hiện tảo độc trong cá chết hàng loạt trên sông Oder

Đức và Ba Lan phát hiện tảo độc trong cá chết hàng loạt trên sông Oder

Điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt ở sông Oder

Điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt ở sông Oder

Bí ẩn đằng sau vụ hơn 100 tấn cá chết ở sông Oder

Bí ẩn đằng sau vụ hơn 100 tấn cá chết ở sông Oder

Hơn 100 tấn cá chết trên sông Oder có thể do tảo vàng nở hoa

Hơn 100 tấn cá chết trên sông Oder có thể do tảo vàng nở hoa

Kinh hoàng cảnh tượng cá chết trắng mặt sông Oder giữa Đức và Ba Lan

Kinh hoàng cảnh tượng cá chết trắng mặt sông Oder giữa Đức và Ba Lan
Kinh hoàng cảnh tượng cá chết trắng mặt sông Oder giữa Đức và Ba Lan
Kinh hoàng cảnh tượng cá chết trắng mặt sông Oder giữa Đức và Ba Lan

Kinh hoàng cảnh tượng cá chết trắng mặt sông Oder giữa Đức và Ba Lan

500 lính cứu hỏa Ba Lan vớt 100 tấn cá chết trên sông Oder

500 lính cứu hỏa Ba Lan vớt 100 tấn cá chết trên sông Oder

Bí ẩn vụ cá chết trắng sông ở biên giới Đức - Ba Lan

Bí ẩn vụ cá chết trắng sông ở biên giới Đức - Ba Lan

Bí ẩn 100 tấn cá chết nổi kín mặt sông ở Ba Lan

Bí ẩn 100 tấn cá chết nổi kín mặt sông ở Ba Lan

Ba Lan vớt 100 tấn cá chết từ sông Oder

Ba Lan vớt 100 tấn cá chết từ sông Oder

Trăm tấn cá chết bất thường, Ba Lan treo thưởng lớn người phát hiện thủ phạm

Trăm tấn cá chết bất thường, Ba Lan treo thưởng lớn người phát hiện thủ phạm

Cảnh báo thảm họa ở Châu Âu khi cá chết nổi trắng ở sông

Cảnh báo thảm họa ở Châu Âu khi cá chết nổi trắng ở sông

Cá chết nổi trắng ở sông châu Âu, cảnh báo thảm họa sinh thái

Cá chết nổi trắng ở sông châu Âu, cảnh báo thảm họa sinh thái

Bí ẩn hàng tấn cá chết nổi trắng sông Oder ở Ban Lan

Bí ẩn hàng tấn cá chết nổi trắng sông Oder ở Ban Lan

Ba Lan triển khai 200 binh sĩ giữa lúc cá chết chất đống ở sông Oder

Ba Lan triển khai 200 binh sĩ giữa lúc cá chết chất đống ở sông Oder

Thảm họa môi trường ở Ba Lan: Cá chết nổi trắng sông Oder

Thảm họa môi trường ở Ba Lan: Cá chết nổi trắng sông Oder

Ba Lan tìm nguyên nhân khiến 10 tấn cá chết trên sông Oder

Ba Lan tìm nguyên nhân khiến 10 tấn cá chết trên sông Oder