Khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động mạnh tới công việc làm, tỷ lệ thất nghiệp ở nhiều nước đang phát triển và các nước công nghiệp hóa sẽ lên tới mức hai con số