Hanoinet - “Offline” là một việc làm cần thiết khi bạn nhận thấy tình cảm của mình với người “giấu mặt” đã đến giai đoạn “chín”.