Offroad tìm tọa độ 19N105E cùng Hella 4x4 Rally

Gốc
(AutoNet)- Việc đi tìm các giao điểm tọa độ chẵn và chụp ảnh lưu lại (hay gọi là "đi chấm") sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu về bề mặt trái đất

Tin nóng

Tin mới