[Kênh14] – Lại xuất hiện thêm một chiến sỹ nữa nhăm nhe “tiếm ngôi” Macbook Air…