Olympic Việt Nam thua vì... thiếu Long Giang

Gốc
24H.COM.VN - Cả hai bàn thua của Olympic Việt Nam đều rơi vào vị trí bị khuyết của Long Giang khi mà cả Đại Đồng, rồi Việt Cường đều không thể thay thế được...

Tin nóng

Tin mới