Yêu cầu Masan báo cáo vụ bị thu hồi 1,4 tấn mỳ tại Đài Loan

Yêu cầu Masan báo cáo vụ bị thu hồi 1,4 tấn mỳ tại Đài Loan

Hóa chất có trong lô mì Omachi vừa bị tiêu hủy

Hóa chất có trong lô mì Omachi vừa bị tiêu hủy

Đài Loan hủy lô hàng mì Omachi nhập khẩu từ Việt Nam vì có chất cấm, doanh nghiệp nói gì?

Đài Loan hủy lô hàng mì Omachi nhập khẩu từ Việt Nam vì có chất cấm, doanh nghiệp nói gì?

Masan lên tiếng về việc 600 thùng mỳ Omachi bị tiêu hủy tại Đài Loan

Masan lên tiếng về việc 600 thùng mỳ Omachi bị tiêu hủy tại Đài Loan

Mì Omachi bị thu hồi: Tiêu chuẩn Ethylen Oxyde ở các nước thế nào?

Mì Omachi bị thu hồi: Tiêu chuẩn Ethylen Oxyde ở các nước thế nào?

Bộ Công thương yêu cầu doanh nghiệp báo cáo vụ mỳ Omachi bị tiêu hủy

Bộ Công thương yêu cầu doanh nghiệp báo cáo vụ mỳ Omachi bị tiêu hủy

Masan nói gì về việc 600 thùng mỳ Omachi bị tiêu hủy tại Đài Loan?

Masan nói gì về việc 600 thùng mỳ Omachi bị tiêu hủy tại Đài Loan?

Bộ Công Thương yêu cầu Masan báo cáo vụ 1,4 tấn mì Omachi bị tiêu hủy

Bộ Công Thương yêu cầu Masan báo cáo vụ 1,4 tấn mì Omachi bị tiêu hủy

Masan thông tin về sản phẩm mì Omachi tại thị trường Đài Loan

Masan thông tin về sản phẩm mì Omachi tại thị trường Đài Loan

Mì Omachi bị tiêu hủy ở Đài Loan: Bộ Công Thương và Masan Consumer nói gì?

Mì Omachi bị tiêu hủy ở Đài Loan: Bộ Công Thương và Masan Consumer nói gì?

Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo vụ mì Omachi bị tiêu hủy

Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo vụ mì Omachi bị tiêu hủy

Mì Omachi bị thu hồi ở Đài Loan: Masan Consumer nói gì?

Mì Omachi bị thu hồi ở Đài Loan: Masan Consumer nói gì?

Bộ Công Thương yêu cầu Masan báo cáo vụ 1,4 tấn mì Omachi bị tiêu hủy

Bộ Công Thương yêu cầu Masan báo cáo vụ 1,4 tấn mì Omachi bị tiêu hủy

Mì Omachi bị chặn ở Đài Loan vì chứa chất cấm: Bộ Công thương yêu cầu DN báo cáo

Mì Omachi bị chặn ở Đài Loan vì chứa chất cấm: Bộ Công thương yêu cầu DN báo cáo

Masan Consumer lên tiếng về lô mì Omachi đi Đài Loan bị tiêu hủy do chứa chất cấm

Masan Consumer lên tiếng về lô mì Omachi đi Đài Loan bị tiêu hủy do chứa chất cấm

Vụ mỳ Omachi bị tiêu hủy tại Đài Loan do có chất cấm: Yêu cầu DN báo cáo cụ thể

Vụ mỳ Omachi bị tiêu hủy tại Đài Loan do có chất cấm: Yêu cầu DN báo cáo cụ thể

Mỳ Omachi bị tiêu hủy tại Đài Loan: Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp báo cáo

Mỳ Omachi bị tiêu hủy tại Đài Loan: Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp báo cáo

Masan lên tiếng vụ hơn 1 tấn mì Omachi bị tiêu hủy tại Đài Loan

Masan lên tiếng vụ hơn 1 tấn mì Omachi bị tiêu hủy tại Đài Loan