Ổn định diện tích đất trồng càphê niên vụ tới

Gốc
Hiệp hội Càphê và ca cao VN ngày 29.3 cho hay, niên vụ càphê 2009 - 2010 sẽ được giữ nguyên diện tích đất trồng ổn định ở mức 500.000ha.

Tin nóng

Tin mới