ONE: Chấp thuận niêm yết bổ sung 925,072 cp

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo chấp thuận cho CTCP Truyền thông số 1 (HNX: ONE) được niêm yết bổ sung 925,072 cổ phiếu phát hành thêm.

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 925,072 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 9.25 tỷ đồng

Tin nóng

Tin mới