TT( Ninh Thuận) - Ông Nguyễn Văn Mọi (Ba Mọi) - nông dân đầu tiên ở Ninh Thuận trồng thành công giống nho ăn tươi NH01-48 theo tiêu chuẩn “sạch” (không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học trong quá trình canh tác) vào năm 2003 - nay tiếp tục cho ra đời rượu vang nho tiêu chuẩn VN.