(Vitinfo)- Trước nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Mỹ do khủng hoảng nhà đất và tín dụng, TT Mỹ Bush đã tiếp xúc với các thành viên của đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội nhằm tìm kiếm ý tưởng về việc đối phó với mối đe dọa suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ.