Ông chủ đi làm thuê

Gốc
Thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, nhiều chủ trang trại sau một số lần thất bại đã chuyển sang liên kết, làm thuê cho các doanh nghiệp nước ngoài. Sẵn có mặt bằng, nhân lực, các doanh nghiệp nước ngoài liền nắm lấy cơ hội rót vốn, con giống, kỹ thuật… và thu được lợi nhuận rất cao. Đó là một thực tế xảy ra ở nhiều trang trại trên cả nước, trong đó có các trang trại ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Tin nóng

Tin mới