Ông Đinh Viết Châu có quyền khởi kiện ra tòa án

Gốc
Ngày 8.10.2009, UBND huyện Gia Bình đã có văn bản số 17/PĐ - UBND gửi Báo Lao Động trả lời đơn của ông Đinh Viết Châu (thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) khiếu nại quyết định của Giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình kỷ luật ông với hình thức sa thải.

(LĐ) - Theo văn bản số 17/PĐ-UBND của UBND huyện Gia Bình gửi Báo Lao Động, do ông Đinh Viết Châu - cán bộ BQL các DAXD huyện Gia Bình vi phạm kỷ luật, Giám đốc BQL các DAXD huyện Gia Bình đã ký QĐ số 18/QĐ - GĐ ngày 30.1.2008 thi hành kỷ luật với hình thức sa thải. Sau khi có QĐ kỷ luật trên, ông Đinh Viết Châu có đơn đề nghị được quay trở lại làm việc, Giám đốc BQL các DAXD huyện Gia Bình đã trả lời tại CV số 155/CV - QLDA ngày 27.5.2008. Ngày 1.6.2008, ông Đinh Viết Châu gửi khiếu nại QĐ kỷ luật trên đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Bắc Ninh, đơn được chuyển về UBND huyện Gia Bình. Sau khi xem xét đơn, do ông Đinh Viết Châu là lao động hợp đồng, không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Gia Bình. UBND huyện Gia Bình đã giao thanh tra huyện trả lời và hướng dẫn ông Châu thực hiện việc khiếu nại. Ngày 14.7.2008, ông Châu tiếp tục gửi đơn đến UBND huyện Gia Bình. Ngày 17.7.2008 UBND huyện Gia Bình đã có CV số 225/CV - UBND trả lời đơn của ông Đinh Viết Châu. Ngày 21.8.2008 Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH Bắc Ninh có văn bản số 140/BC - TTr về việc xử lý kỷ luật ông Đinh Viết Châu có nội dung " Khi ông Châu vi phạm kỷ luật lao động, BQL các DAXD đã áp dụng Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ LĐTBXH về việc xử lý kỷ luật lao động là đúng quy định của pháp luật". Ngày 12.11.2008 ông Đinh Viết Châu tiếp tục gửi đơn khiếu nại QĐ kỷ luật trên, đơn được chuyển về Giám đốc BQL các DAXD huyện Gia Bình để giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 24.12.2008, BQL các DAXD huyện Gia Bình họp toàn thể cán bộ cơ quan về việc giải quyết khiếu nại QĐ kỷ luật ông Đinh Viết Châu: "Hội nghị biểu quyết 100% việc kỷ luật ông Đinh Viết Châu với hình thức sa thải là chính xác, khách quan và giữ nguyên QĐ số 18/QĐ - GĐ ngày 30.1.2008 của Giám đốc BQL các DAXD huyện Gia Bình...". Ngày 25.12.2008 Giám đốc BQL các DAXD huyện Gia Bình có văn bản số 393/TL - DA về việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ. Như vậy, ông Đinh Viết Châu là lao động hợp đồng, làm việc tại BQL các DAXD huyện Gia Bình, có vi phạm kỷ luật; Giám đốc BQL các DAXD huyện Gia Bình đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức sa thải đối với ông Đinh Viết Châu là đúng quy định của pháp luật. Nếu ông Đinh Viết Châu không đồng ý với quyết định kỷ luật trên, thì ông có quyền khởi kiện ra tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật. B.B.Đ

Tin nóng

Tin mới