Ông Đoàn Ngọc Hải làm bồi bàn ở Huế

Gốc
Ông Đoàn Ngọc Hải có mặt tại quán cơm 5000 đồng (Huế ) làm phục vụ bàn khoảng 30 phút, để đổi lấy khoản tiền 60 triệu, xây nhà cho người nghèo tại Mèo Vạc, Hà Giang.

Đăng Khoa - Nguyễn Vương

Nguồn VTC News https://vtc.vn/video-ong-doan-ngoc-hai-lam-boi-ban-o-hue-ar597656.html