Ông già “113”

Gốc
Ông không dính dáng gì với ngành cảnh sát. Sở dĩ đám cháu gọi ông như vậy bởi ông là người không ở yên một chỗ, luôn luôn cơ động, từ trẻ đến hôm nay, khi đã 70 tuổi. 

Tin nóng

Tin mới