Ông Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Gốc
Sáng này 8/4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Hầu A Lềnh làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thay cho người tiền nhiệm là ông Đỗ Văn Chiến.

Ông Hầu A Lềnh sinh năm 1973 tại Lào Cai. Trưởng thành từ môi trường quân đội, từ năm 1995 - 2000, ông Lềnh đảm nhiệm vị trí Trợ lý nghiệp vụ Cục 16, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, ông Hầu A Lềnh từng kinh qua nhiều chức vụ như: Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày sinh: 22/6/1973

Ngày vào Đảng: 18/1/1994

Quê quán: xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Mông

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII, XIII
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (từ 4/2021)
- Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1986 - 2/1991: Được tuyển dụng vào học thiếu sinh quân tại Trường Quân sự Ấp Bắc, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là Trường Quân sự tỉnh Yên Bái)

- 3/1991 - 7/1995: Học viên Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự

- 8/1995 - 7/2000: Trợ lý nghiệp vụ Cục 16, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng

- 8/2000 - 2/2001: Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai

- 3/2001 - 5/2004: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Sa Pa, Lào Cai

- 6/2004 - 4/2006: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Lào Cai, Đại biểu HĐND huyện Sa Pa nhiệm kỳ 2004-2009

- 5/2006 - 3/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

- 4/2010 - 9/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

- 10/2010 - 12/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

- 1/2011 - 7/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai

- 8/2015 - 9/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV

- 10/2015 - 2/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 3/2016 - 12/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 01/2018 - 9/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019

- 10/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV https://vov.vn/chinh-tri/ong-hau-a-lenh-giu-chuc-bo-truong-chu-nhiem-uy-ban-dan-toc-848970.vov