Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ông Huỳnh Tấn Quang làm Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng

Ông Huỳnh Tấn Quang – Chánh Văn phòng Sở TN&MT TP Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng (TN&MT) vừa tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Theo đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 333/QĐ-STNMT điều động ông Huỳnh Tấn Quang – Chánh Văn phòng Sở đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày công bố Quyết định.

Ông Huỳnh Tấn Quang làm Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng.

Đồng thời, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 327/QĐ-STNMT giao Quyền Chánh Văn phòng Sở cho ông Phạm Hoàng Phi - Phó Chánh Văn phòng Sở cho đến khi kiện toàn nhân sự Chánh Văn phòng Sở.

Có mặt buổi lễ, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, ông Huỳnh Tấn Quang tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác cùng tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt đối với công tác đấu giá, khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ong-huynh-tan-quang-lam-giam-doc-trung-tam-phat-trien-quy-dat-tp-da-nang-d162297.html