Ông Huỳnh Thanh Tạo đã được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Ong Huynh Thanh Tao la tan Chu tich HDND tinh Hau Giang - Anh 1

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Xuân Dự-TTXVN

Chiều 2/12, tại kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng Nhân dân khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 của tỉnh Hậu Giang, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Có 49/50 đại biểu tham gia kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau: Ông Huỳnh Thanh Tạo được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Tạo hiện đang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, sinh năm 1961, dân tộc kinh, quê quán ở huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang, có trình độ Đại học.

Ông Lữ Văn Hùng được bầu vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Hùng hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, sinh năm 1963, dân tộc Kinh, quê quán ở xã Tân Thành- thị xã Ngã Bảy, có trình độ Đại học.

Trước đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đinh Văn Chung, vì hết tuổi chuẩn bị nghỉ hưu; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Trần Công Chánh vì đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Trần Hữu Hiếu (TTXVN)