Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ông Lâm Minh Thành, tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 28-6, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Lâm Minh Thành (người cầm hoa) tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021- 2026

Các đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang đã tiến hành bầu ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Lê Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa IX và ông Giang Văn Phục, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khóa IX, tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp cũng bầu các ông: Nguyễn Lưu Trung, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khóa IX, tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

VĨNH THUẬN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ong-lam-minh-thanh-tai-dac-cu-chuc-chu-tich-ubnd-tinh-kien-giang-nhiem-ky-20212026-742105.html