Ông Lê Minh Hoan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Gốc
Ngày 24/10, sau 3 ngày làm việc dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X đã thành công tốt đẹp. Ông Lê Minh Hoan được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ông Lê Minh Hoan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Cảnh Nhật

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 54 ủy viên, bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Lê Minh Hoan được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Tôn Hoàng và ông Nguyễn Văn Dương được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người, ông Trần Ngọc Ẩn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Dương Hồng Lạc, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Minh Hoan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Ảnh 2

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, khóa X ra mắt Đại hội. Ảnh: Cảnh Nhật

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt từ 10% trở lên, tổng vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 25% GRDP. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2015, tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt 80% dân số, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm, có 50 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2015-2020...

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Đại hội biểu thị quyết tâm to lớn của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm tới. Đó là tiếp tục đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy động lực con người và mọi nguồn lực; tăng cường liên kết, hợp tác; bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Để thực hiện quyết tâm chính trị đó, cần phải tạo sự thống nhất trong từng đảng bộ và sự đồng thuận xã hội...

Cảnh Nhật

Tin nóng

Tin mới