Thời gian qua, ông Lê Văn Kiểm đã có nhiều đóng góp kinh phí xây dựng nhà lưu niệm đường 9 Nam Lào; tài trợ học bổng cho sinh viên Lào học ngoại ngữ; xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, nhà lưu trữ và phát hành thông tin của Trung ương Đảng CHDCND Lào, nhà tình nghĩa tình thương và tặng 720 xe lăn cho các cựu chiến binh, thương bệnh binh Lào còn khó khăn