Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đạt tổng doanh thu đạt 12.333 tỷ đồng, bằng 47,9% kế hoạch và tăng gần 10% so cùng kỳ năm 2015.

Tại cuộc họp mới đây, báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt tiến độ kế hoạch và tăng trưởng so cùng kỳ năm trước.

Theo đó, sản lượng tiêu thụ thuốc lá điếu đạt 1.695 triệu bao, bằng 49% kế hoạch và tăng 8% so cùng kỳ năm trước; Sản lượng tiêu thụ bánh kẹo đạt 16.588 tấn, đạt 45% kế hoạch và tăng 6,9% so cùng kỳ năm trước.

"Ong lon" nganh thuoc la Viet Nam dat hon 12.000 ty doanh thu - Anh 1

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Tổng doanh thu của Vinataba đạt 12.333 tỷ đồng, bằng 47,9% kế hoạch và tăng gần 10% so cùng kỳ năm trước, doanh thu sản phẩm thuốc điếu và sản phẩm bánh kẹo đều đạt sự tăng trưởng cao. Lợi nhuận trước thuế đạt 763 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch và tăng 30% so cùng kỳ năm trước.

Nộp ngân sách đạt 4.587 tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch, tăng trên 18% so cùng kỳ năm trước chủ yếu do thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt được điều chỉnh tăng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Vinataba đạt 90 triệu USD, bằng 52% kế hoạch, tăng 9% so cùng kỳ năm trước, các mặt hàng xuất khẩu chính (thuốc lá điếu, bánh kẹo) đều duy trì được sự tăng trưởng.

Vinataba dự kiến trong 6 tháng cuối năm sẽ bán được 1.763 triệu bao thuốc lá; bán được 20.312 tấn bánh kẹo và đạt tổng doanh thu gần 14.000 tỷ đồng; đạt 524 tỷ đồng lợi nhuận...

Hòa Lộc