Từ khi lên sàn đến nay, quý III/2016 là quý PVD báo lãi ròng thấp nhất với lợi nhuận cổ đông công ty mẹ chưa đến 10 tỷ đồng.

'Ong lon' PVD quy III lai rong thap nhat ke tu khi len san - Anh 1

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của Tổng CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD ), kết quả kinh doanh kỳ này sụt giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu thuần quý III chỉ đạt hơn 1.189 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 22% xuống còn 18,3%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm 57%, đạt 37,5 tỷ đồng. Khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết kỳ này cùng chỉ đạt hơn 65,8 tỷ đồng, quý III năm ngoái thu về hơn 236,8 tỷ đồng.

PVD cũng đã cố gắng cắt giảm các loại chi phí khi tình hình kinh doanh không được khả quan. Chi phí tài chính giảm mạnh từ 237 tỷ đồng cùng kỳ còn hơn 59,7 tỷ đồng quý này, trong đó chi phí lãi vay giảm còn 46 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 41% và 14% so với cùng kỳ.

Tuy vậy các loại chi phí cũng đã khiến lợi nhuận sau thuế quý III của PVD chỉ còn hơn 32,6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ chỉ còn 9,9 tỷ đồng, giảm tới 98% so với quý III năm ngoái.

PVD cho biết hiệu suất sử dụng giàn chỉ đạt 62%; đơn giá cho thuê giàn giảm mạnh từ 55% -60%. PVD không có giàn khoan thuê hoạt động trong quý III/2016. Khối lượng công việc và đơn giá các dịch vụ liên quan đến khoan cũng giảm từ 40-60%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần PVD đạt 4.539 tỷ đồng, giảm 62%. Lợi nhuận sau thuế ở mức 148,7 tỷ đồng, chỉ bằng 8% lợi nhuận của 9 tháng năm ngoái.

Tính đến thời điểm 30/9/2016, tiền và các khoản tương đương tiền của PVD ở mức 2.546 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm.

Bảo Vy