Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với xã Cam Phước Tây

Ngày 15-7, ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với xã Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm) về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và công tác xây dựng nông thôn mới của xã.

 Ông Lữ Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Lữ Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

6 tháng đầu năm, xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm. Đối với Chương trình nông thôn mới, đến nay, xã đạt 16/19 tiêu chí và đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. UBND xã kiến nghị xem xét hỗ trợ 500 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa sân phơi của xã (diện tích hơn 3.000m2).

Ông Lữ Thanh Hải đề nghị lãnh đạo xã chú trọng hơn nữa đến công tác quản lý đất đai, xác định các phương hướng, nhiệm vụ rõ ràng để hoàn thiện 3 tiêu chí chưa đạt của Chương trình nông thôn mới. Ông đề nghị huyện Cam Lâm quan tâm công tác lập quy hoạch chung, cũng như công tác quy hoạch của xã Cam Phước Tây…

Đ.LÂM