Ông Nguyễn Hữu Thân được bổ nhiệm Vụ trưởng Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính

Gốc
Lãnh đạo Bộ Tài chính vừa trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Thân, Vụ trưởng Vụ Kho quỹ (Kho bạc Nhà nước) được bổ nhiệmh giữ chức Vụ trưởng Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính.

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính cho ông Nguyễn Hữu Thân. (Nguồn: tapchitaichinh).

Ngày 14/11, thay mặt Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thân, Vụ trưởng Vụ Kho quỹ (Kho bạc Nhà nước) giữ chức Vụ trưởng Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính.

Ngay sau lễ công bố, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung 3 nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm: Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Nguyễn Hữu Thân, Vụ trưởng Văn phòng Đảng ủy Bộ; ông Đỗ Việt Đức, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Đồng thời, bầu bổ sung 2 nhân sự vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Ông Đỗ Việt Đức và ông Nguyễn Hữu Thân.

Cũng tại hội nghị, các Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính đã bầu ông Nguyễn Hữu Thân, Vụ trưởng Văn phòng Đảng ủy Bộ giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp đó, Hội nghị đã lấy phiếu quy hoạch cấp ủy của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020.

PV