Ông Nguyễn Khánh Bảo làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty VTC

Gốc
Ông Nguyễn Khánh Bảo, chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ TT&TT vừa nhận quyết định giao nhiệm vụ làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Ông Nguyễn Khánh Bảo làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty VTC - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng trao quyết định giao ông Nguyễn Khánh Bảo (bên phải), chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ TT&TT làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty VTC (Ảnh: mic.gov.vn)

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT (mic.gov.vn), chiều nay, ngày 17/8/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì lễ trao quyết định giao nhiệm vụ đối với cán bộ làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Cùng dự buổi lễ trao quyết định còn có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Quản lý doanh nghiệp và lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Theo Quyết định số 1296/QĐ-BTTTT ngày 7/8/2017 của Bộ TT&TT, giao ông Nguyễn Khánh Bảo, chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ TT&TT làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

PV

Tin nóng

Tin mới