Ông Nguyễn Tiến Hải làm Trưởng BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực Cà Mau

Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau có 15 thành viên. Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban.

Trong Chương trình Hội nghị của Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hôm nay (18/7), Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh này đã được công bố.

Công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau

Công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau

Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau có 15 thành viên. Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban. Ngoài ra, còn có 5 Phó Trưởng ban và 9 ủy viên.

Theo quy chế, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ban chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện. Chương trình làm việc hằng năm của ban sẽ họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, họp đột xuất khi cần. Thường trực Ban chỉ đạo họp thường kỳ hằng tháng, họp đột xuất./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/xay-dung-chinh-don-dang/ong-nguyen-tien-hai-lam-truong-bcd-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-ca-mau-post957480.vov