Ông Phan Đình Trạc: 'Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của nhân dân'

'Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của nhân dân. Không có gì mà nhân dân không biết, do đó không có gì có thể qua mắt được nhân dân. Sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân là thước đo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng', Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chia sẻ.

 Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. (Ảnh: Như Ý)

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. (Ảnh: Như Ý)

Sáng 30/6, báo cáo tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (từ 2012 - 2022), Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho biết, trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng.

“Quyền lực luôn luôn có nguy cơ bị tha hóa, tham nhũng, tiêu cực là một trong những khuyết tật bẩm sinh của quyền lực do đó phải tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Từ thực tiễn, công tác phòng , chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ hệ trọng, khó khăn, phức tạp và lâu dài. Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Như Ý)

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Như Ý)

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thực tế thời gian quan cho thấy, đằng sau những vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nhất là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp kéo dài đều có bóng dáng cán bộ, công chức làm ngơ, dung túng, tiếp tay, bao che, đồng phạm, thậm chí là chủ mưu, cầm đầu. Do đó, phải đặc biệt chú trọng công tác cán bộ. Gắn phòng chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị.

Cùng với đó, phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời đồng bộ nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Phải xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực. Cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng, tiêu cực…

“Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của nhân dân. Không có gì mà nhân dân không biết, do đó không có gì có thể qua mắt được nhân dân. Sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân là thước đo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Kỷ luật của Đảng phải thực hiện trước, lấy giáo dục răn đe, phòng ngừa làm chính, kết hợp trừng trị với khoan hồng; đồng thời bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung. “Quyền lực luôn luôn có nguy cơ bị tha hóa, tham nhũng, tiêu cực là một trong những khuyết tật bẩm sinh của quyền lực do đó phải tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực”, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Trưởng Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng lưu ý đến việc chú trọng nâng cao năng lực và hoạt động phát huy vai trò nòng cốt và phối hợp chặt chẽ đồng bộ, nhịp nhàng của các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm sự liêm chính, của đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan này; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan đại biểu dân cử, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội…

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Như Ý)

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Như Ý)

“Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của nhân dân. Không có gì mà nhân dân không biết, do đó không có gì có thể qua mắt được nhân dân. Sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân là thước đo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng”, ông Phan Đình Trạc bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh, phải phòng chống tham nhũng, tiêu cực cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ong-phan-dinh-trac-khong-co-suc-manh-nao-bang-suc-manh-cua-nhan-dan-post1449872.tpo