Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường Quốc hội vừa được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII diễn ra sáng nay (25/12), đã bầu ra Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch. Trong đó, Đoàn Chủ tịch gồm 27 thành viên. Ông Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trung ương khóa VIII.

Ông Phạm Quang Thao và ông Nguyễn Hồng Diên được bầu là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khóa VIII; ông Nguyễn Quyết Chiến được bầu làm Tổng thư ký. Ông Đặng Vũ Minh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khóa VII được vinh danh bầu là Chủ tịch danh dự.

Tại Đại hội, ông Đặng Vũ Minh cho biết, trong giai đoạn 2015-2020, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và đạt được nhiều kết quả trên các mặt như tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, phổ biến kiến thức. Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, từ khi thành lập năm 1983 đến nay, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh, với 152 hội thành viên, tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên, hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú, đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và các phần thưởng cao quý khác.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu rõ, lĩnh vực khoa học và công nghệ còn những hạn chế, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, trong đó có những vấn đề như nhiều nghiên cứu không gắn với thực tế, đáp ứng yêu cầu của thực tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong những thập niên tới, Nhà nước sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho khoa học và công nghệ để xứng đáng là quốc sách hàng đầu, trong đó tăng cường chi tiêu ngân sách và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) với mục tiêu đạt tối thiểu 2% GDP trong ít nhất 2 thập niên tới, tương đương với các nhóm nước phát triển.

Thủ tướng nêu một số nhiệm vụ để Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam triển khai trong thời gian tới như chủ động hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tích cực tham gia thực hiện mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cần chú ý thúc đẩy được một thị trường khoa học công nghệ phát triển, trong đó hơn ai hết, các thành viên và hội viên của Liên hiệp hội sẽ đóng vai trò là "người bán" tích cực, đồng thời thu hút sự tham gia của mạng lưới rộng lớn hơn các nhà phát triển công nghệ bên ngoài.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Xuân Dũng khẳng định, giai đoạn tới Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tập hợp, đoàn kết và tạo thuận lợi cho các hội thành viên và giới trí thức, phát huy tiềm năng trí tuệ để phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục vận động tri thức Việt Nam ở nước ngoài đóng góp trí tuệ và sức lực vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc.

Nguyễn Hoài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ong-phan-xuan-dung-lam-chu-tich-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam-1769354.tpo