Chuyến thăm Anh của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy không chỉ giúp cải thiện quan hệ hai bên mà còn là dịp để chủ nhân Điện Élyseé vực dậy uy tín của mình.