Ông Tây trên đất Hòn Hèo

Gốc
Bà con còn gọi ông với cái tên hài hước: Ông kiểm lâm Tây. Theo anh bạn tôi cho biết, đã có lần Syvio ngỏ lời với Hạt kiểm lâm huyện Ninh Hòa cấp cho ông một bộ đồ trang phục kiểm lâm để ông tham gia công việc bảo vệ rừng

Tin nóng

Tin mới