Ông Trần Bắc Hà thôi đại diện phần vốn nhà nước tại BIDV

Gốc
Ông Trần Bắc Hà thôi làm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại BIDV để nghỉ hưu từ ngày 1/9.

Ông Trần Bắc Hà thôi đại diện phần vốn nhà nước tại BIDV - Ảnh 1

Ông Trần Bắc Hà thôi đại diện phần vốn nhà nước tại BIDV

Thống đốc Ngân hàng nhà nước vừa ký Quyết định số 1662/QĐ-NHNN quyết định ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, thôi làm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại BIDV để nghỉ hưu, kể từ ngày 1/9.

Trước đó, ngày 1/9, BIDV cũng đã có công văn số 2651/BIDV-TKHĐQT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội công bố thông tin nhân sự Hội đồng quản trị BIDV.

Tin nóng

Tin mới