Sáng nay, ông Trần Bình Sự đã đệ đơn từ chức lên lãnh đạo CLB và được chấp nhận. Theo đó, trợ lý Nghiêm Xuân Mạnh sẽ kế nhiệm, còn ông Sự lại trở lại làm Giám đốc kỹ thuật.