(VOV) - Việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn vào chức danh Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (nhiệm kỳ 2009 – 2013) nhận được sự đồng thuận của tất cả các ủy viên BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa 6

Ngay sau phiên họp Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 6, BCH VFF khóa 6 đã họp phiên thứ nhất, bầu ra thường trực BCH gồm 5 ủy viên gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, các Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, Phạm Ngọc Viễn, Nguyễn Lân Trung và ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc điều hành CLB TPK Tiền Giang. Tuy nhiên chức danh Trưởng ban, Phó ban và các ủy viên 11 ban chức năng (gồm ban chiến lược, ban bóng đá chuyên nghiệp, ban futsal, ban bóng đá nữ, ban bóng đá phong trào, ban tiếp thị tài trợ và tạo nguồn tài chính, ban tài chính, ban đối ngoại, ban truyền thông, ban y học, ban tư cách cầu thủ) theo điều lệ của VFF khóa 6 chỉ được quyết định trong phiên họp tiếp theo của BCH, trong đó Trưởng ban phải là ủy viên BCH. Hôm nay (16/10), Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ sẽ chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn vào chức danh Tổng thư ký VFF (nhiệm kỳ 2009 - 2013) sau khi lấy ý kiến tại Đại hội cũng như nhận được sự đồng thuận của tất cả các ủy viên BCH VFF khóa 6; đồng thời ra quyết định thành lập Ban Kỷ luật (ông Nguyễn Hải Hường làm trưởng ban) và Ban giải quyết khiếu nại (ông Chu Hồng Thanh làm trưởng ban)./. Việt Anh