Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo

Ông Trần Sỹ Thanh: Từ Chủ tịch tập đoàn đến Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh từng giữ chức vụ Chủ tịch tập đoàn PVN, ông cũng trải qua nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị trong đó có chức vụ Bí thư tỉnh Bắc Giang, rồi Lạng Sơn, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Trần Thường