Ông Trump ân xá cho cặp gà tây tại Nhà Trắng

Buổi lễ truyền thống được tổ chức tại Vườn Hồng, Nhà Trắng hôm 24-11. Hai con gà tây được ông Trump ân xá nhân dịp lễ Tạ ơn năm nay có tên là Corn và Cob.

TÚ QUYÊN - QUANG DUY (Nguồn: AP)

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/ong-trump-an-xa-cho-cap-ga-tay-tai-nha-trang-951960.html