Ông Vương Đình Huệ làm việc với các trường ĐH tại Cần Thơ

Gốc
Ngày 14/8/2013, GS.,TS.Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tới thăm và làm việc với Đại học Cần Thơ và Đại học Y Dược Cần Thơ.

Đại học Cần Thơ là một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học, 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng. Bình quân hàng năm nhà trường đào tạo gần 5000 nhà khoa học, trong đó 4500 nhà khoa học có trình độ đại học và 410 có trình độ Thạc sĩ và tiến sĩ cho vùng ĐBSCL.

Đoàn công tác Ban Kinh tế TƯ làm việc với Đại học Y Dược Cần Thơ

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hiện có 6 khoa, 16 phòng và 1 bệnh viện trực thuộc, với 530 cán bộ viên chức (tăng gấp 2,5 lần). Hiện nay trường có 8.500 sinh viên theo học 8 chuyên ngành bậc ĐH và gần 1.000 học viên theo học 32 ngành sau ĐH, từ chuyên khoa I đến bác sĩ nội trú, cao học và tiến sĩ.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.,TS.Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu trên các mặt công tác của Đại học Cần Thơ và Đại học Y Dược Cần Thơ đã đạt được. GS.,TS. Vương Đình Huệ cho rằng với chức năng, nhiệm vụ của mình, hai trường đại học có vai trò quan trọng trong nghiên cứu nhiều vấn đề kinh tế - xã hội mà Ban Kinh tế Trung ương quan tâm; sự phối hợp giữa hai cơ quan sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho mỗi bên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

GS.,TS.Vương Đình Huệ cho rằng cùng với các biện pháp đổi mới chất lượng giáo dục đại học mà các trường đang triển khai, cần tăng cường chú trọng đến các giải pháp về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công theo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 37 - TB/TW ngày 26/5/2011 về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”.

Theo GS.,TS.Vương Đình Huệ, trong điều kiện của nước ta nguồn lực đầu tư từ NSNN cho phát triển giáo dục đại học có hạn do vậy việc tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công là cần thiết, cần được tiến hành với quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ và toàn diện hơn về cơ chế hoạt động và tài chính, giúp cho các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các trường đại học công lập nói riêng phát triển, từng bước hội nhập với nền giáo dục thế giới, gắn với mục tiêu công bằng và hiệu quả.

GS.,TS. Vương Đình Huệ cũng gợi mở và đề xuất về một số nội dung phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương với Đại học Cần Thơ và Đại học Y Dược Cần Thơ thời gian tới như phối hợp trong công tác nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách lớn về kinh tế - xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, về các vấn đề xã hội gắn với phát triển kinh tế vùng...

Tính đến nay, mặc dù mới chỉ đi vào hoạt động một thời gian ngắn nhưng Ban Kinh tế Trung ương đã thiết lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với nhiều viện khoa học và các trung tâm đào tạo uy tín của đất nước. Cụ thể: Ban Kinh tế Trung ương đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; xây dựng chương trình phối hợp công tác trong năm 2013 và những năm tiếp theo với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Thái Nguyên.

PV

Tin nóng

Tin mới