Ông X.Bét-ten trở thành Thủ tướng Luých-xăm-bua

Gốc
Theo Roi-tơ, mặc dù đảng Dân chủ (DP) xếp vị trí thứ hai trong cuộc bầu cử QH Luých-xăm-bua hôm 20-10 và được 13 ghế trong tổng số 60 ghế QH khóa mới, nhưng thủ lĩnh DP X.Bét-ten đã được Đại Công tước Ăng-ri cử đứng ra thành lập chính phủ liên hiệp giữa DP với các đảng Lao động xã hội và đảng Xanh (giành tương ứng 13 và sáu ghế QH).

Với quyết định này, ông Bét-ten, 40 tuổi, trở thành tân thủ tướng Luých-xăm-bua thay Thủ tướng mãn nhiệm G.Clốt Giăng-cơ, thủ lĩnh đảng Nhân dân xã hội Cơ-đốc giáo về nhất trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tin nóng

Tin mới