Ông Y Bier Niê được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Đắk Lắk

Gốc
Tại kỳ họp sáng nay, ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư tỉnh ủy được bầu giữ chức chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 8, nhiệm kỳ 2011- 2026.

Ông Y Bier Niê được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Đắk Lắk - Ảnh 1

Ông Y Bier Niê, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Đắk Lắk khóa 8,
nhiệm kỳ 2011- 2016.

Sáng 2/12, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa 8, khai mạc kỳ họp thứ 11, thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2015, kế hoạch năm 2016 và xem xét thông qua Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách, Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng năm 2016.

Tại kỳ họp này, sáng nay các đại biểu đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đối với ông Niê Thuật do được điều động sang vị trí công tác khác.

Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư tỉnh ủy được bầu giữ chức chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 8, nhiệm kỳ 2011- 2026.

Tuấn Anh

Tin nóng

Tin mới